Navigace

Obsah

Novinky

08.04.2021

ZŠ - Projekt - výběrové řízení

Výběrové řízení, projekt - spolupráce s MAS Aktivios (viz záložka Projekty).

Detail

31.03.2021

MŠ - NÁVRAT DĚTÍ (PŘEDŠKOLÁKŮ) DO ŠKOLY - INFORMACE

Informace v příloze! AKTUÁLNÍ INFORMACE BUDOU DOPLŇOVÁNY, SLEDUJTE WEB! Stravování pro děti je hromadně přihlášeno! Režim školy bude upřesněn.

Detail

31.03.2021

ZŠ - NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOLY - INFORMACE

Informace v příloze! AKTUÁLNÍ INFORMACE BUDOU DOPLŇOVÁNY, SLEDUJTE WEB! Obědy pro žáky jsou hromadně přihlášeny! Ranní ŠD NEBUDE, odpolední ŠD - POUZE PRO ŽÁKY 1., 2. a 3. ročníku! Bude upraven rozvrh hodin!

Detail

14.03.2021

ZŠ - VÝUKA NA PLATFORMĚ MS TEAMS

Online výuka - 15. - 19. 3.; 22. - 26. 3.; 29. - 31. 3.; 6. - 9. 4. 2021. Bližší informace v aktualitách.

Detail

Kalendář akcí

12.04.2021

MŠ - ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY

Návrat dětí (pouze předškoláků) do mateřské školy.

Detail

12.04.2021

ZŠ - ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY

Návrat žáků do základní školy.

Detail

09.04.2021 - 13.04.2021

Zápis do ZŠ

ZŠ - ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

ZÁPIS 9. - 13. 4. 2021 a INFORMACE K ZÁPISŮM (BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ)

Detail

19.04.2021

ZŠ - TŘÍDNÍ SCHŮZKY - PŘESUNUTY NA KVĚTEN

DATUM a FORMA TŘÍDNÍCH SCHŮZEK - BUDE VČAS UPŘESNĚNO.

Detail

O nás

školaO tom, kdy původní farní škola v Dolní Lukavici byla postavena letopisy i kroniky mlčí. Jen ústním podáním a letmými poznámkami bývalých učitelů je možno přibližně určit, kde v roce 1800 stála. Byla prý na tom samém místě, kde stojí nyní jednopatrová škola zděná, postavená v roce 1813. Farní škola byla ze dřeva, malá a více chatrči než škole podobná. Měla jednu malou školní světnici se dvěma malými okny a jeden malý pokojík určený pro učitele k obývání a ke spaní.

Zajímavé informace

Ve škole se v roce 1800, a to pouze v zimě, vyučovalo 60-70 dítek.  V učebně bylo pět dřevěných lavic, a tak dítka větším dílem při vyučování státi musela. V létě bylo ve třídě místa dost. Dítka se zabývala pasením dobytka, hus a koz a do školy nechodila. Takže, co se v zimě naučila, v létě na pastvě zase zapomněla. Tato škola v roce 1806 tak zpustla, že stěny při zemi shnily a vypadly, že štětinatá ona zvířata, jak se často po návsi potulovala, do školy lezla, aniž by k tomu dveří vyhledávala. Tu se začalo o vystavení nové školy jednati. Pro učení dítek bylo nutno vyhledati náhradní místnost. Ta se našla u chalupníka Pekárka č.p. 2, kde se až do vystavení nové školy vyučovalo. Nová škola se počala stavěti v roce 1812.