Navigace

Obsah

Novinky

17.10.2023

STRAVA.CZ - INFORMACE

ZŠ a MŠ - STRAVA.CZ

! UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE !  OBĚDY NA NÁSLEDUJÍCÍ PRACOVNÍ DEN PŘIHLAŠUJTE DO 11:30 h PŘEDCHOZÍHO PRACOVNÍHO DNE !

Detail

11.10.2023

MŠ - UZAVŘENÍ ŠKOLY

27. 12. 2023 - 1. 1. 2024

Detail

10.10.2023

ŠD - VÁNOČNÍ a PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Školní družina uzavřena 27. 12. 2023 až 2. 1. 2024 a 26. a 27. 10. 2023.

Detail

Kalendář akcí

11.12.2023

ZŠ - VÁNOČNÍ TVOŘENÍ - OP JAK

11. 12. 2023 - III. třída - 3. - 5. vyučovací hodina

Detail

15.12.2023

ZŠ - RYTMICKÁ SHOW

15. 12. 2024 - 1. - 5. ročník

Detail

19.12.2023

ZŠ - VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V KOSTELE pro MŠ

19. 12. 2023 - žáci ZŠ pro děti z MŠ

Detail

19.12.2023

MŠ - besídky

19.12.23 besídky a nadělování na jednotlivých třídách

Detail

O nás

školaO tom, kdy původní farní škola v Dolní Lukavici byla postavena letopisy i kroniky mlčí. Jen ústním podáním a letmými poznámkami bývalých učitelů je možno přibližně určit, kde v roce 1800 stála. Byla prý na tom samém místě, kde stojí nyní jednopatrová škola zděná, postavená v roce 1813. Farní škola byla ze dřeva, malá a více chatrči než škole podobná. Měla jednu malou školní světnici se dvěma malými okny a jeden malý pokojík určený pro učitele k obývání a ke spaní.

Zajímavé informace

Ve škole se v roce 1800, a to pouze v zimě, vyučovalo 60-70 dítek.  V učebně bylo pět dřevěných lavic, a tak dítka větším dílem při vyučování státi musela. V létě bylo ve třídě místa dost. Dítka se zabývala pasením dobytka, hus a koz a do školy nechodila. Takže, co se v zimě naučila, v létě na pastvě zase zapomněla. Tato škola v roce 1806 tak zpustla, že stěny při zemi shnily a vypadly, že štětinatá ona zvířata, jak se často po návsi potulovala, do školy lezla, aniž by k tomu dveří vyhledávala. Tu se začalo o vystavení nové školy jednati. Pro učení dítek bylo nutno vyhledati náhradní místnost. Ta se našla u chalupníka Pekárka č.p. 2, kde se až do vystavení nové školy vyučovalo. Nová škola se počala stavěti v roce 1812.