Navigace

Obsah

Novinky

27.01.2021

ZŠ - INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE - 1. - 5. 2. 2021

Přesnější informace v aktualitách, u třídních učitelek a vyučujících.

Detail

19.01.2021

ZŠ - INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE - 25. - 28. 1. 2021

Přesnější informace v aktualitách, u třídních učitelek a vyučujících.

Detail

30.12.2020

Oznámení pro zákonné zástupce

ZŠ - OZNÁMENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

od 4. 1. 2021 - výuka ve škole pro 1. a 2. ročník od 4. 1. 2021 - distanční výuka pro 3., 4. a 5. ročník - KAŽDÝ DEN! Stejné časy jako na podzim!

Detail

14.12.2020

PF

ZŠ a MŠ - PF

ZDRAVÝ, KLIDNÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2021.

Detail

Kalendář akcí

28.01.2021

ZŠ - VYSVĚDČENÍ - VÝPIS ZNÁMEK

28. 1. 2021 - 1. a 2. ročník - "vysvědčení" - 4. vyučovací hodina - 3., 4. a 5. ročník - informace v systému ŠKOLY ONLINE

Detail

29.01.2021

ZŠ - POLOLETNÍ PRÁZDNINY

29. 1. 2021

Detail

O nás

školaO tom, kdy původní farní škola v Dolní Lukavici byla postavena letopisy i kroniky mlčí. Jen ústním podáním a letmými poznámkami bývalých učitelů je možno přibližně určit, kde v roce 1800 stála. Byla prý na tom samém místě, kde stojí nyní jednopatrová škola zděná, postavená v roce 1813. Farní škola byla ze dřeva, malá a více chatrči než škole podobná. Měla jednu malou školní světnici se dvěma malými okny a jeden malý pokojík určený pro učitele k obývání a ke spaní.

Zajímavé informace

Ve škole se v roce 1800, a to pouze v zimě, vyučovalo 60-70 dítek.  V učebně bylo pět dřevěných lavic, a tak dítka větším dílem při vyučování státi musela. V létě bylo ve třídě místa dost. Dítka se zabývala pasením dobytka, hus a koz a do školy nechodila. Takže, co se v zimě naučila, v létě na pastvě zase zapomněla. Tato škola v roce 1806 tak zpustla, že stěny při zemi shnily a vypadly, že štětinatá ona zvířata, jak se často po návsi potulovala, do školy lezla, aniž by k tomu dveří vyhledávala. Tu se začalo o vystavení nové školy jednati. Pro učení dítek bylo nutno vyhledati náhradní místnost. Ta se našla u chalupníka Pekárka č.p. 2, kde se až do vystavení nové školy vyučovalo. Nová škola se počala stavěti v roce 1812.