Navigace

Obsah

Novinky

19.11.2022

ZŠ - VÝUKA od 19. do 22. 12. 2022

19. 12. - dle rozvrhu bez odpoledního vyučování; 20. 12. - vánoční vyučování; 21. 12. - třídnické hodiny, návštěva kostela; 22. 12. - vánoční třídní besídky; 20.-22. 12. - všichni do 11:20 h

Detail

18.11.2022

MŠ - NAVÝŠENÍ STRAVNÉHO od 1. 1. 2023

...během prosince budou částky upřesněny

Detail

10.11.2022

ŠD - ZRUŠENÍ KROUŽKŮ

21. - 23. 11. 2022 - se nekonají kroužky (Magic girls, historický a pohybovky)

Detail

17.10.2022

ŠD - EXKURZE - DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA

21. 10. 2022 - obě oddělení; odjezd busem ve 13:20 h

Detail

Kalendář akcí

05.12.2022

MŠ - ZOO

5.12.22 výlet do ZOO - nadělujeme zvířátkům

Detail

06.12.2022

MŠ konzultace Sluníčka

6.12.22 dle rozpisu v šatně

Detail

09.12.2022

ZŠ - SLUNEČNICE Přeštice

9. 12. - II. třída

Detail

O nás

školaO tom, kdy původní farní škola v Dolní Lukavici byla postavena letopisy i kroniky mlčí. Jen ústním podáním a letmými poznámkami bývalých učitelů je možno přibližně určit, kde v roce 1800 stála. Byla prý na tom samém místě, kde stojí nyní jednopatrová škola zděná, postavená v roce 1813. Farní škola byla ze dřeva, malá a více chatrči než škole podobná. Měla jednu malou školní světnici se dvěma malými okny a jeden malý pokojík určený pro učitele k obývání a ke spaní.

Zajímavé informace

Ve škole se v roce 1800, a to pouze v zimě, vyučovalo 60-70 dítek.  V učebně bylo pět dřevěných lavic, a tak dítka větším dílem při vyučování státi musela. V létě bylo ve třídě místa dost. Dítka se zabývala pasením dobytka, hus a koz a do školy nechodila. Takže, co se v zimě naučila, v létě na pastvě zase zapomněla. Tato škola v roce 1806 tak zpustla, že stěny při zemi shnily a vypadly, že štětinatá ona zvířata, jak se často po návsi potulovala, do školy lezla, aniž by k tomu dveří vyhledávala. Tu se začalo o vystavení nové školy jednati. Pro učení dítek bylo nutno vyhledati náhradní místnost. Ta se našla u chalupníka Pekárka č.p. 2, kde se až do vystavení nové školy vyučovalo. Nová škola se počala stavěti v roce 1812.