Navigace

Obsah

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Martina BENEDIKTOVÁ - benediktova.m@zsamslukavice.cz - asistent pedagoga

Lenka BRUNÁTOVÁ - brunatova.l@zsamslukavice.cz - vychovatelka - ŠD II 

Mgr. Lenka HAJŠMANOVÁ, DiS. - reditelka@zsamslukavice.cz - ředitelka školy, učitelka, vychovatelka ŠD (ranní ŠD)

Pavel HAJŽMAN - hajzman.p@zsamslukavice.cz - školník 

Jaroslav HONZÍK - honzik.j@zsamslukavice.cz - učitel

Mgr. Pavlína BOŘÍKOVÁ - borikova.p@zsamslukavice.cz - třídní učitelka - II. třída 

Mgr. Radmila JANKECHOVÁ - jankechova.r@zsamslukavice.cz - třídní učitelka - I třída 

Mgr. Ivana KVÍDEROVÁ - kviderova.i@zsamslukavice.cz - třídní učitelka - IV. třída 

Mgr. Eva KUČEROVÁ - kucerova.e@zsamslukavice.cz - učitelka - ve III. - V. třídě (HV)

Mgr. Hana SKÁLOVÁ - skalova.h@zsamslukavice.cz - třídní učitelka - V. třída 

Gabriela ŠÍCHOVÁ - sichova.g@zsamslukavice.cz - vychovatelka - ŠD I, D vedoucí vychovatelka ŠD (ranní ŠD)

Mgr. Radka ŠPERLOVÁ - sperlova.r@zsamslukavice.cz - třídní učitelka - III. třída