Obsah

O nás

Obecná charakteristika školy

Mateřská škola Dolní Lukavice je od 1. 1. 2003 součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Dolní Lukavice, okres Plzeň –jih, příspěvková organizace

 

Provoz školy je od 6:00 do 16:00 hodin. 

 

Objekt MŠ je umístěn ve středu obce v klidném prostředí nedaleko zámku a zámeckého parku. Dvoutřídní mateřská škola měla kapacitu 56 dětí. 

Od 1. 9. 2022 je provoz mateřské školy rozšířen o jednu třídu s polodenním režimem. Kapacita je 66 dětí - od 1. 9. 2023. Mateřská škola je tedy trojtřídní. 

Budova MŠ je jednopodlažní. Ve školkové části budovy jsou umístěny 2 třídy, obě třídy jsou věkově smíšené. Třetí třída je umístěna v přízemí, v místnostech bývalého bytu MŠ. 

V přízemí a v 1. patře jso umístěny třídy, ložnice, umývárny a toalety, šatny dětí, šatny učitelek, kuchyňky a úklidové komory. Školková část budovy je propojena chodbou s kuchyní MŠ a ZŠ, sklady a jídelnou, která slouží pro strávníky ze základní školy. V roce 2013 proběhla v budově výměna oken, zateplení budovy s novou fasádou. Za vše děkujeme zřizovateli - OÚ. 

Na budovu školy bezprostředně navazuje školní zahrada, na které byly započaty práce pro její obnovu. V létě 2014 byl dorovnán terén, nově oseta plocha trávou a během září byly  osazeny první nové hrací prvky, které budou postupně doplňovány. Kromě zahrady využíváme možnosti pobytu v zámeckém parku, na nedalekém fotbalovém hřišti a také obecní dětské hřiště a hřiště u školy - školní zahradu.
Mateřská škola Dolní Lukavice je spádová, děti dojíždějí z okolních obcí - Horní Lukavice, Lišice, Krasavce, Snopoušovy.

 

MŠ