Navigace

Obsah

EU peníze školám

Škola byla zapojena do projektu "EU - peníze školám"

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

ZŠ zpracovalo v rámci šablony

I/2 DUMy pro 1.-5. ročník, oblast Jazyk a jazyková komunikace, předmět Český jazyk

V/2 DUMy pro 1.-5. ročník, oblast Člověk a jeho svět, předměty Prvouka, Vlastivěda