Navigace

Obsah

Podpora výuky plavání 

Naše škola se zapojila do rozvojových programů/projektů MŠMT: 

  • Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) 

  • č. j. MSMT-10011/2018-1 

  • Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)     
  • č. j. MSMT-13222/2019-1 
  • Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)             
  • č. j. MSMT-17741/2020-1 

 

 

Účelem dotace je finanční podpora povinné výuky plavání (finacování dopravy) pro žáky 1. stupně - u nás pro žáky 2. a 3. ročníku.