Obsah

ZŠ a MŠ LukaviceO naší škole 

Naše škola je malodřídní typ školy, ale od školního roku 2019/2020 funguje "nemalotřídně", neúplná ZŠ, má 5 tříd. Některé předměty jsou ale i nadále spojovány. 

Kapacita školy je 80 žáků. 

Jaká je výhoda naší školy?

  • ve škole vládne téměř rodinná atmosféra, pro žáky méně stresující prostředí než ve velké škole
  • proti možnému ubližování mezi žáky, případné šikaně, lze včas zasáhnout
  • při spojení ročníků pomáhají starší žáci mladším spolužákům; učí se pracovat samostatně, což je velká výhoda pro pozdější studium
  • škola je více otevřená vůči rodičům, veřejnosti
  • škola spolupracuje s OÚ, MŠ; návštěvy dětí z MŠ v ZŠ a naopak; jsou zde rozmanité mimoškolní akce 

 

Součástí školy jsou i 2 oddělení školní družiny.

Provoz družiny je: 6:15 - 7:15 hodin, 11:30 - 16:00 hodin.  

Od 15:00 h jsou obě oddělení spojena, zvoňte na zvonek ranní ŠD. 

V odpoledních hodinách mohou děti navštěvovat některý z kroužků. 

 

Od 3. 9. 2007 probíhá  výuka dle nového ŠVP,  který je k nahlédnutí v ředitelně školy. 

 

Snaží se se pracovat ve smyslu našeho loga "DRŽÍME SPOLU". 

 

ČASOVÉ ROZVRŽENÍ HODIN

HODINA

ČAS

1 7:40 - 8:25
2 8:35 - 9:20
3 9:40 - 10:25
4 10:35 - 11:25
5 11:30 - 12:15
6 12:25 - 13:10
7 13:20 - 14:05

 

ŠKOLSKÁ RADA

členka (zákonný zástupce): Monika Lišková

členka (ZŠ): Gabriela Šíchová

členka (zřizovatel): Bc. Petra Procházková