Navigace

Obsah

ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY KRESLILI PRO ZDRAVOTNÍKY VE VÝZVĚ BLESKU - DĚKUJEME ZDRAVOTNÍKŮM! 

OBRÁZKY MOHOU BÝT OTIŠTĚNY V DENÍKU BLEK! 

KLIKNĚTE NA ROČNÍK A PROHLÉDNĚTE SI OBRÁZKY. 

 

1. ročník 
2. ročník
3. ročník
4. ročník 
5. ročník 
 
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ - PŘIJATÉ DĚTI 

Zápis - ZŠ - přijaté děti

 

OŠETŘOVNÉ od 12. 4. 2021 - INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
Ošetřovné - klikněte 

 

! 6. - 9. 4. 2021 - VÝUKA NA PLATFORMĚ MS Teams ! 

1. a 2. ročník - standardní režim - út, st. čt
3. ročník - standardní režim; čt - Čj/M a Pr!
4. ročník - standardní režim 
5. ročník - standardní režim; čt - M, pá - Čj (místo Vl)!

 

! 29. - 31. 3. 2021 - VÝUKA NA PLATFORMĚ MS Teams ! 

1. a 2. ročník - po, út, st!
3. a 4. ročník - standardní režim 
5. ročník - po - standardně, út - Vl od 9:00h, st - pouze odpolední Aj/Př!
 

! 22. - 26. 3. 2021 - VÝUKA NA PLATFORMĚ MS Teams ! 

Stejná výka jako v minulém týdnu. 
5. ročník - čt - vlastivěda (drobná změna)
4. ročník - již standardní režim

 

! 15. - 19. 3. 2021 - VÝUKA NA PLATFORMĚ MS Teams ! 

1. ročník
út, st, čt - skupina A - 8:00 h; skupina B - 8:45 h (skupiny viz podzim 2020) 

 

2. ročník 
út, st, čt - 8:00 h

 

3. ročník 
standardně - včetně Aj v úterý

 

4. ročník - BEZ ONLINE VÝUKY, OPAKOVÁNÍ UČIVA

 

5. ročník 
PO - Čj, M; ÚT - pouze od 9:00 h Čj; ST - od 9:00 h M a odpoledne AJ/Př na skupiny; ČT - 9:00h Čj; Pá - 9:00 h Vl

! INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ! 

UZAVŘENÍ ŠKOLY 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • dětí v mateřské škole
  • dětí v přípravné třídě
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
  • dětí v přípravném stupni základní školy speciální
  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
  • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
  • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

 

OŠETŘOVNÉ

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Oznámení pro zákonné zástupce

Pro 1. a 2. ročník v týdnu od 1. 3. 2021 do 5. 3. 2021 online výuka NEBUDE

 

8. 3. 2021 - 12. 3. 2021 JARNÍ PRÁZDNINY - BEZ DISTANČNÍ VÝUKY

 

KLIKNĚTE NA METODICKÝ POKYN - DOPORUČENÍ NOŠENÍ RESPIRÁTORŮ, CHIRURGICKÝCH ROUŠEK 

Metodický pokyn 

UZAVŘENÍ ŠKOLY - OD 22. 2. 2021 

ŘEDITELSKÉ VOLNO - 22. 2. 2021 

! KHS UZAVŘELA ŠKOLU OD 23. 2. 2021; ZATÍM DO 2. 3. 2021 ! 

Oznámení pro zákonné zástupce

1. ročník - OPAKOVÁNÍ/PROCVIČOVÁNÍ - ČTENÍ, PSANÍ - 4 STRÁNKY v PÍSANCE, SČÍTÁNÍ a ODČÍTÁNÍ do 20

2. ročník - OPAKOVÁNÍ/PROCVIČOVÁNÍ - ČTENÍ, PSANÍ - 4 STRÁNKY v PÍSANCE, ABECEDA, TVRDÉ a MĚKKÉ SOUHLASÁKY, SČÍTÁNÍ a ODČÍTÁNÍ do 100

! 1. - 5. 3. 2021 - VÝUKA NA PLATFORMĚ MS Teams ! 

! ROVNĚŽ BUDE V SYSTÉMU ŠKOLY ONLINE ! 

3. ročník 
VIZ TÝDEN OD 22. 2. 2021; VE ČT POUZE ČJ a M 

 

4. ročník - standardní režim 

 

5. ročník 
VIZ TÝDEN OD 22. 2. 2021 

 

! 22. - 26. 2. 2021 - VÝUKA NA PLATFORMĚ MS Teams ! 

! ROVNĚŽ V SYSTÉMU ŠKOLY ONLINE ! 

 
3. ročník 
Út - sk. A - 10:00 Čj/M; sk. B - 11:00 Čj/M
St - sk. A - 10:00 Čj/M; sk. B - 11:00 Čj/M 
Čt - sk. A - 10:00 - Čj/M a 11:00 Pr; sk. B OPAČNĚ
Po a Pá - standardní režim
 
4. ročník - standardní režim

 

5. ročník 
Po - 8:00 Čj; 9:00 - M - BUDE JIŽ PRAVIDELNĚ!
Út - 8:00 Vl; 9:00 - M- BUDE JIŽ PRAVIDELNĚ!
St - 9:00 Čj 
Čt - 9:00 M
Pá - standardní režim
 

! 15. - 19. 2. 2021 - VÝUKA NA PLATFORMĚ MS Teams ! 

! ROVNĚŽ V SYSTÉMU ŠKOLY ONLINE ! 

 

3. ročník 
Út - sk. A - 10:00 Čj/M a 11:00 Aj; sk. B OPAČNĚ 
St - sk. A - 10:00 Čj/M a 11:00 Aj; sk. B OPAČNĚ   - AJ ZRUŠENA!
Čt - sk. A - 10:00 - Čj/M; sk. B - 11:00 - Čj/M
Po a Pá - standardní režim
 
4. ročník - standardní režim

 

5. ročník 
Po - 8:00 Čj; 9:00 - M - BUDE JIŽ PRAVIDELNĚ!
Út - 8:00 Vl; 9:00 - M
St - 9:00 Čj 
Čt a Pá - standardní režim; Čt - zrušeno!

 

! 8. - 12. 2. 2021 - ÚPRAVA VÝUKY NA PLATFORMĚ MS Teams ! 

! ROVNĚŽ V SYSTÉMU ŠKOLY ONLINE !

 

3. ročník - Po a Pá - standardní režim 
Út - sk. A - 10:00 Čj/M a 11:00 Aj; sk. B OPAČNĚ 
St - Čj/M - sk. A - 10:00; sk. B - 11:00
Čt - sk. A - 10:00 Čj/M a 11:00 Pr; sk. B OPAČNĚ  

 

 
4. ročník - standardní režim

 

5. ročník - Út, Čt, Pá - standardní režim 
Po - 8:00 Čj, 9:00 - M 
St - 9:00 Čj; sk. A - 12:30 Aj/Př; sk. B - 13:30 Aj/Př (! POZOR NA ODPOLEDNÍ ČAS !) 
 

! 1. - 5. 2. 2021 - ÚPRAVA VÝUKY NA PLATFORMĚ MS Teams !

 

3. ročník - Po a ČT - ČJ/M; St - Aj; Pá - Pr;
Út - sk. A - 10:00 Čj/M a 11:00 Aj; sk. B OPAČNĚ
 
5. ročník - Po a St - Čj; Út - 8:00 Vl a 9:00 M;Čt - dle skupin - Aj/Př;
Pá - Vl

 

4. ročník - Po až Pá - od 10:00 h 

 

28. 1. 2021 - "VYSVĚDČENÍ - VÝPIS ZNÁMEK" 

- pro 1. a 2. ročník - předávání "vysvědčení" (výpisu známek) 4. vyučovací hodinu

- pro 3., 4. a 5. ročník bude zveřejněno v systému ŠKOLY ONLINE (od 27. 1.) 

- ŠD - funguje do 16:00 hodin

 

! 25. - 28. 1. 2021 - ZMĚNA VÝUKY NA PLATFORMĚ MS Teams !

(29. 1. jsou pololetní prázdniny)

3. ročník - Po a St - beze změny; Út - sk. A - 10:00 Čj/M a 11:00 Aj;
sk. B OPAČNĚ; Čt - sk. A - 10:00 Čj/M a 11:00 Pr; sk. B OPAČNĚ 

 

5. ročník - Po a Čt - beze změny; Út - 8:00 Vl a 9:00 M; St - 9:00 Čj;
sk. A - 12:30 Aj/Př; sk. B - 13:30 Aj/Př (! POZOR NA ODPOLEDNÍ ČAS !) 

 

4. ročník - distanční výuka bez online výuky, popř. s 1 hodinou
 

Oznámení pro zákonné zástupce

Obědy pro žáky 1. a 2. ročníku jsou hromadně přihlášeny!  

Přibližný návrat žáků z oběda: 

1. ročník - 12:10 - 12:15 h 

2. ročník - 12:20 - 12:25 h

Vstup do školy od 7:00 hodin; odpolední ŠD do 16:00 h! 
Výuka v aplikaci MS Teams v týdnu od 4. 1. 2021 je pro  3., 4. a 5. ročník! VÝUKA JE KAŽDÝ DEN! 
STEJNÉ ČASY VÝUKY JAKO NA PODZIM!
PF
Přibližný návrat žáků ze ŠJ; KONEC VÝUKY: 
1. a 2. ročník - 12:15 h; 11:20 h
3. a 4. ročník - 12:35 h; 12:00 h
5. ročník - 13:10 h; 12:15 h

 

INFORMACE PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE - 30. 11. - 17. 12. 

Upravený rozvrh - v systému ŠkolyOnline.

VSTUP do ŠKOLY od 6:30 hŽÁCI PŮJDOU ROVNOU do SVÉ TŘÍDY! 

ODPOLEDNÍ ŠD je do 16:00 h - pro 1. až 4. ročník! 

ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ pro 4. a 5. ročník NEBUDE! 

OBĚDY pro ŽÁKY 3., 4. a 5. ročníku JSOU PŘIHLÁŠENY!

KDO SE NEBUDE STRAVOVAT, MUSÍ SI ZAJISTIT ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ u VEDOUCÍ ŠJ!  

 

 

Oznámení pro zákonné zástupce

Obědy pro žáky 1. a 2. ročníku jsou hromadně přihlášeny! 

V týdnu od 23. 11. je stejný režim pro 1. a 2. ročník! 
Vstup do školy od 7:00 hodin; odpolední ŠD do 16:00 h! 
Výuka v aplikaci MS Teams v týdnu od 23. 11. 2020 pokračuje pro  3., 4. a 5. ročník! VÝUKA JE KAŽDÝ DEN! 

Výuka v aplikaci MS Teams v týdnu od 16. 11. 2020 je pouze pro 3., 4. a 5. ročník!

Výuka v aplikaci MS Teams v týdnu od 9. 11. 2020 je upravena! 

I. třída - žáci jsou rozděleni do skupin A a B. Výuka online ve stejné dny; časy: A 8:15 h; B 9:00 h.  

II. třída - výuka ve stejné dny i časy, ale ČTVRTEK NENÍ, je nahrazen PÁTKEM. 

III. třída - žáci jsou rozděleni do skupin A a B. Výuka online ve stejné dny; časy: A 10:00 h; B 11:00 h kromě v pátek - 10:45 h.  

IV. třída - beze změn. 

V. třída - změna POUZE ve ČTVRTEK - žáci rozděleni do skupin A a B. Čtvrteční časy: A 8:00 h; B 9:00 h. 

Od 3. 11. do 6. 11. 2020 byl spuštěn zkušební provoz MS Teams. Děkujeme za Váš přístup a trpělivost. 

Vážení rodiče, milí žáci,
distanční výuka bude na naší škole realizována v prostředí MS Teams od 3. 11. 2020.
Pro každého žáka již byly vygenerovány přihlašovací údaje ve tvaru první písmeno křestního jména + příjmení  @zsamslukavice.cz; vše bez diakritiky, malými písmeny.

Např. jnovak@zsamslukavice.cz (jméno žáka by bylo: Jan Novák)

Univerzální heslo pro všechny je Lukavice123. (je nutné zachovat velké písmeno a tečku!). Toto heslo je vhodné při prvním přihlášení změnit. V novém hesle je nutné zachovat velké písmeno a číslo.

Aplikaci MS Teams doporučujeme stáhnout do počítače nebo do mobilního zařízení.
V případě problémů kontaktujte ředitelku školy. 

BROŽURA - MS TEAMS ke stažení ZDE 

 

! UPOZORNĚNÍ ! 

VÝUKA  ZÁKLADNÍHO  PLAVÁNÍ  JE ZRUŠENA ! 

Roušky

 

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

ZŠ a MŠ - TERMÍNY ZÁPISŮ DO ŠKOLY

ZŠ - 3. 4. 2023;
MŠ - 3. 5. 2023.
Bližší informace budou doplněny. celý text

ostatní | 17. 1. 2023 | Autor: Správce Webu

FOTOGALERIE

...prohlédněte si nové fotografie celý text

ostatní | 10. 1. 2023 | Autor: Správce Webu

ŠJ - VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO

Pracovní pozice: vedoucí školní jídelny
Úvazek: částečný
Informace: u ředitelky školy
celý text

ostatní | 9. 1. 2023 | Autor: Správce Webu

ZŠ - PODZIMNÍ PRÁZDNINY

26. a 27. 10. 2022 celý text

ostatní | 6. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

ZŠ - ZAHÁJENÍ VÝUKY ZÁKLADNÍHO PLAVÁNÍ

Páteční výuka základního plavání pro 2. a 3. ročník - od 16. 9. do 2. 12. 2022.
Výuka plavání také pro předškoláky. celý text

ostatní | 15. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

ZŠ a MŠ - CENY STRAVNÉHO od 1. 9. 2022

VEŠKERÉ INFORMACE V ZÁLOŽCE JÍDELNA! celý text

ostatní | 3. 8. 2022 | Autor: Správce Webu
Humanitární pomoc

ZŠ - PODĚKOVÁNÍ ZA HUMANITÁRNÍ POMOC

Pan učitel a cestovatel Jaroslav Honzík zprostředkoval pomoc dětem v Súdánu. Žáci naší školy poskytli oblečení a školní potřeby. celý text

ostatní | 12. 7. 2022 | Autor: Správce Webu
Zahájení školní roku

ZŠ - ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

1. 9. 2022 od 8:00 h na školní zahradě.
Oběd a ŠD pro žáky ZŠ až od 2. 9. 2022! celý text

ostatní | 7. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

ZŠ a MŠ - možnost přihlášení obědů v ŠJ

29. 8. - 8:00 - 10:30 h a 13:00 - 14:00 h;
30. 8. - 10:00 - 11:00 h;
31. 8. - 8:00 - 10:30 h. celý text

ostatní | 7. 7. 2022 | Autor: Správce Webu
Schůzka - budoucí prvňáčci

ZŠ - SETKÁNÍ RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

23. 6. 2022 od 16:00 do 16:15 hodin celý text

ostatní | 24. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

ZŠ a MŠ - ZÁPIS DĚTÍ Z UKRAJINY

Zápis dětí se koná v budově ZŠ od 2. 6. do 10. 6. 2022.
Časový rozpis a formuláře najdete v příloze. celý text

ostatní | 4. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
Zápis do ZŠ

ZŠ - PŘIJATÉ DĚTI DO ZŠ

DĚTI OBDRŽÍ PSACÍ A VÝTVARNÉ POTŘEBY (VYČKEJTE S JEJICH NÁKUPEM!)! 
23. 6. PROBĚHNE KRÁTKÁ SCHŮZKA! celý text

ostatní | 25. 4. 2022 | Autor: Správce Webu

ZŠ a MŠ - NAVÝŠENÍ CENY OBĚDA od 1. 3. 2022

Cena oběda je navýšena o 2 Kč u všech strávníků! celý text

ostatní | 25. 2. 2022 | Autor: Správce Webu
Zápis do ZŠ

ZŠ a MŠ - ZÁPISY DO ŠKOLY 2022

ZŠ - ZÁPIS 8. 4. 2022 - pro děti z naší MŠ 14:30 - 16:00 h; děti "MIMO" MŠ - od 16:00 h
MŠ - ZÁPIS 5. 5. 2022 - 15:00 - 16:30 h

celý text

ostatní | 6. 2. 2022 | Autor: Správce Webu

ZŠ - ZMĚNY V TESTOVÁNÍ

Nově mají výjimku z testování všechny osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.
POTVRZENÍ-PŘINÉST DO ŠKOLY! celý text

ostatní | 31. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

ZŠ - NEPŘÍZNIVÁ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE

3. 2. 2022 - ŘEDITELSKÉ VOLNO (obědy pro žáky odhlášeny)
1. a 2. 2. 2022 - ODPOLEDNÍ ŠD POUZE PRO 1., 2. a 3. ročník celý text

ostatní | 30. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

ZŠ - TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCŮ

Povinné testování žáků a zaměstnanců (včetně očkovaných i po prodělání nemoci):
3., 6., 10., 13. 1.;
od 17. 1. pouze v pondělí celý text

ostatní | 1. 1. 2022 | Autor: Správce Webu
PF

ZŠ a MŠ - PF 2022

Přejeme klidné vánoční svátky a zdravý a šťastný rok 2022. celý text

ostatní | 15. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

ZŠ, MŠ, ŠJ - NOVÉ PŘÍSPĚVKY VE FOTOGALERII

Navštivte fotogalerie. celý text

ostatní | 3. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

ZŠ - DOČASNÉ ZRUŠENÍ KROUŽKŮ V RÁMCI ŠD

Od 1. 12. 2021 kroužky dočasně zrušeny kromě Lukaváčku!
!POSLEDNÍ KROUŽEK LUKAVÁČKU V ROCE 2021 BUDE 9. 12. 2021 V KOSTELE - NATÁČENÍ VÁNOČNÍHO KONCERTU!  celý text

ostatní | 3. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

ZŠ - PLOŠNÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Testování Ag testy pokračuje i v týdnu od 6. 12. 2021 a dále. celý text

ostatní | 21. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

ZŠ - PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

8. 11. - PCR TESTY
celý text

ostatní | 4. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

ZŠ - MS TEAMS

Vyzkoušení stávajících účtů u žáků 2., 3., 4. a 5. ročníku; založení nových účtů u žáků 1. ročníku. celý text

ostatní | 17. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

ZŠ - HŘIŠTĚ - REZERVAČNÍ SYSTÉM

Od 1. 10. 2021 je spuštěn rezervační systém.
Rezervujte si včas svůj čas (zatím v pracovní dny) na hřišti (24 h předem).
Rezervační systém na webových stránkách - sloupec vlevo dole.
Víkendy - volný přístup. celý text

ostatní | 1. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

ZŠ - PLAVECKÝ ROZVRH

Od 24. 9. do 3. 12. 2021 - plavecký rozvrh pro 2. a 3. ročník; v pátek výuka základního plavání v Plzni (SK Radbuza) celý text

ostatní | 19. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

ZŠ - ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU, PŘIVÍTÁNÍ NAŠICH PRVŇÁČKŮ

Fotografie najdete v záložce Fotogalerie. celý text

ostatní | 8. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

ZŠ - RANNÍ ŠD - OD 13. 9. 2021

Od 6:15 hodin, učebna V. třídy (přízemí).
Od 2. 9. 2021 umožněn vstup do školy od 6:45 hodin. celý text

ostatní | 26. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

ZŠ - OBĚDY PRO ŽÁKY PRAVDĚPODOBNĚ AŽ OD 6. 9. 2021

Z důvodu rekonstrukce.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 26. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

ZŠ - VOLBA ČLENA Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DO ŠKOLSKÉ RADY

6. 9. 2021 - zahajovací třídní schůzky celý text

ostatní | 8. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

ZŠ - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - ŠKOLA ONLINE

"Informace pro zákonné zástupce od ŠOL: vytvoření čestného prohlášení je snadné. Stačí se jen přihlásit do aplikace a v menu Ostatní moduly – COVID-19 vybrat Čestné prohlášení. Toto prohlášení lze stáhnout i opakovaně." celý text

ostatní | 4. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 3
poslední