Navigace

Obsah

Spolupráce s MAS Aktivios 

Základní škola a mateřská škola Dolní Lukavice vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Výstavba přístřešku venkovní učebny a stavební úpravy v objektu ZŠ D.olní Lukavice“. Nabídky je možné podávat od 8. 04. 2021 do 20. 4. 2021 do 12 hodin. Veškeré podklady pro řízení naleznete zde (Dokumenty). Kontaktní osobou pro výběrové řízení je  Jan Martínek, tel: 777 793 728, e-mail: jan.martinek@cpkp.cz

 

MAS Aktivios