Navigace

Obsah

ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY KRESLILI PRO ZDRAVOTNÍKY VE VÝZVĚ BLESKU - DĚKUJEME ZDRAVOTNÍKŮM! 

OBRÁZKY MOHOU BÝT OTIŠTĚNY V DENÍKU BLEK! 

KLIKNĚTE NA ROČNÍK A PROHLÉDNĚTE SI OBRÁZKY. 

 

1. ročník 
2. ročník
3. ročník
4. ročník 
5. ročník 
 
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ - PŘIJATÉ DĚTI 

Zápis - ZŠ - přijaté děti

 

OŠETŘOVNÉ od 12. 4. 2021 - INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
Ošetřovné - klikněte 

 

! 6. - 9. 4. 2021 - VÝUKA NA PLATFORMĚ MS Teams ! 

1. a 2. ročník - standardní režim - út, st. čt
3. ročník - standardní režim; čt - Čj/M a Pr!
4. ročník - standardní režim 
5. ročník - standardní režim; čt - M, pá - Čj (místo Vl)!

 

! 29. - 31. 3. 2021 - VÝUKA NA PLATFORMĚ MS Teams ! 

1. a 2. ročník - po, út, st!
3. a 4. ročník - standardní režim 
5. ročník - po - standardně, út - Vl od 9:00h, st - pouze odpolední Aj/Př!
 

! 22. - 26. 3. 2021 - VÝUKA NA PLATFORMĚ MS Teams ! 

Stejná výka jako v minulém týdnu. 
5. ročník - čt - vlastivěda (drobná změna)
4. ročník - již standardní režim

 

! 15. - 19. 3. 2021 - VÝUKA NA PLATFORMĚ MS Teams ! 

1. ročník
út, st, čt - skupina A - 8:00 h; skupina B - 8:45 h (skupiny viz podzim 2020) 

 

2. ročník 
út, st, čt - 8:00 h

 

3. ročník 
standardně - včetně Aj v úterý

 

4. ročník - BEZ ONLINE VÝUKY, OPAKOVÁNÍ UČIVA

 

5. ročník 
PO - Čj, M; ÚT - pouze od 9:00 h Čj; ST - od 9:00 h M a odpoledne AJ/Př na skupiny; ČT - 9:00h Čj; Pá - 9:00 h Vl

! INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ! 

UZAVŘENÍ ŠKOLY 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • dětí v mateřské škole
  • dětí v přípravné třídě
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
  • dětí v přípravném stupni základní školy speciální
  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
  • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
  • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

 

OŠETŘOVNÉ

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Oznámení pro zákonné zástupce

Pro 1. a 2. ročník v týdnu od 1. 3. 2021 do 5. 3. 2021 online výuka NEBUDE

 

8. 3. 2021 - 12. 3. 2021 JARNÍ PRÁZDNINY - BEZ DISTANČNÍ VÝUKY

 

KLIKNĚTE NA METODICKÝ POKYN - DOPORUČENÍ NOŠENÍ RESPIRÁTORŮ, CHIRURGICKÝCH ROUŠEK 

Metodický pokyn 

UZAVŘENÍ ŠKOLY - OD 22. 2. 2021 

ŘEDITELSKÉ VOLNO - 22. 2. 2021 

! KHS UZAVŘELA ŠKOLU OD 23. 2. 2021; ZATÍM DO 2. 3. 2021 ! 

Oznámení pro zákonné zástupce

1. ročník - OPAKOVÁNÍ/PROCVIČOVÁNÍ - ČTENÍ, PSANÍ - 4 STRÁNKY v PÍSANCE, SČÍTÁNÍ a ODČÍTÁNÍ do 20

2. ročník - OPAKOVÁNÍ/PROCVIČOVÁNÍ - ČTENÍ, PSANÍ - 4 STRÁNKY v PÍSANCE, ABECEDA, TVRDÉ a MĚKKÉ SOUHLASÁKY, SČÍTÁNÍ a ODČÍTÁNÍ do 100

! 1. - 5. 3. 2021 - VÝUKA NA PLATFORMĚ MS Teams ! 

! ROVNĚŽ BUDE V SYSTÉMU ŠKOLY ONLINE ! 

3. ročník 
VIZ TÝDEN OD 22. 2. 2021; VE ČT POUZE ČJ a M 

 

4. ročník - standardní režim 

 

5. ročník 
VIZ TÝDEN OD 22. 2. 2021 

 

! 22. - 26. 2. 2021 - VÝUKA NA PLATFORMĚ MS Teams ! 

! ROVNĚŽ V SYSTÉMU ŠKOLY ONLINE ! 

 
3. ročník 
Út - sk. A - 10:00 Čj/M; sk. B - 11:00 Čj/M
St - sk. A - 10:00 Čj/M; sk. B - 11:00 Čj/M 
Čt - sk. A - 10:00 - Čj/M a 11:00 Pr; sk. B OPAČNĚ
Po a Pá - standardní režim
 
4. ročník - standardní režim

 

5. ročník 
Po - 8:00 Čj; 9:00 - M - BUDE JIŽ PRAVIDELNĚ!
Út - 8:00 Vl; 9:00 - M- BUDE JIŽ PRAVIDELNĚ!
St - 9:00 Čj 
Čt - 9:00 M
Pá - standardní režim
 

! 15. - 19. 2. 2021 - VÝUKA NA PLATFORMĚ MS Teams ! 

! ROVNĚŽ V SYSTÉMU ŠKOLY ONLINE ! 

 

3. ročník 
Út - sk. A - 10:00 Čj/M a 11:00 Aj; sk. B OPAČNĚ 
St - sk. A - 10:00 Čj/M a 11:00 Aj; sk. B OPAČNĚ   - AJ ZRUŠENA!
Čt - sk. A - 10:00 - Čj/M; sk. B - 11:00 - Čj/M
Po a Pá - standardní režim
 
4. ročník - standardní režim

 

5. ročník 
Po - 8:00 Čj; 9:00 - M - BUDE JIŽ PRAVIDELNĚ!
Út - 8:00 Vl; 9:00 - M
St - 9:00 Čj 
Čt a Pá - standardní režim; Čt - zrušeno!

 

! 8. - 12. 2. 2021 - ÚPRAVA VÝUKY NA PLATFORMĚ MS Teams ! 

! ROVNĚŽ V SYSTÉMU ŠKOLY ONLINE !

 

3. ročník - Po a Pá - standardní režim 
Út - sk. A - 10:00 Čj/M a 11:00 Aj; sk. B OPAČNĚ 
St - Čj/M - sk. A - 10:00; sk. B - 11:00
Čt - sk. A - 10:00 Čj/M a 11:00 Pr; sk. B OPAČNĚ  

 

 
4. ročník - standardní režim

 

5. ročník - Út, Čt, Pá - standardní režim 
Po - 8:00 Čj, 9:00 - M 
St - 9:00 Čj; sk. A - 12:30 Aj/Př; sk. B - 13:30 Aj/Př (! POZOR NA ODPOLEDNÍ ČAS !) 
 

! 1. - 5. 2. 2021 - ÚPRAVA VÝUKY NA PLATFORMĚ MS Teams !

 

3. ročník - Po a ČT - ČJ/M; St - Aj; Pá - Pr;
Út - sk. A - 10:00 Čj/M a 11:00 Aj; sk. B OPAČNĚ
 
5. ročník - Po a St - Čj; Út - 8:00 Vl a 9:00 M;Čt - dle skupin - Aj/Př;
Pá - Vl

 

4. ročník - Po až Pá - od 10:00 h 

 

28. 1. 2021 - "VYSVĚDČENÍ - VÝPIS ZNÁMEK" 

- pro 1. a 2. ročník - předávání "vysvědčení" (výpisu známek) 4. vyučovací hodinu

- pro 3., 4. a 5. ročník bude zveřejněno v systému ŠKOLY ONLINE (od 27. 1.) 

- ŠD - funguje do 16:00 hodin

 

! 25. - 28. 1. 2021 - ZMĚNA VÝUKY NA PLATFORMĚ MS Teams !

(29. 1. jsou pololetní prázdniny)

3. ročník - Po a St - beze změny; Út - sk. A - 10:00 Čj/M a 11:00 Aj;
sk. B OPAČNĚ; Čt - sk. A - 10:00 Čj/M a 11:00 Pr; sk. B OPAČNĚ 

 

5. ročník - Po a Čt - beze změny; Út - 8:00 Vl a 9:00 M; St - 9:00 Čj;
sk. A - 12:30 Aj/Př; sk. B - 13:30 Aj/Př (! POZOR NA ODPOLEDNÍ ČAS !) 

 

4. ročník - distanční výuka bez online výuky, popř. s 1 hodinou
 

Oznámení pro zákonné zástupce

Obědy pro žáky 1. a 2. ročníku jsou hromadně přihlášeny!  

Přibližný návrat žáků z oběda: 

1. ročník - 12:10 - 12:15 h 

2. ročník - 12:20 - 12:25 h

Vstup do školy od 7:00 hodin; odpolední ŠD do 16:00 h! 
Výuka v aplikaci MS Teams v týdnu od 4. 1. 2021 je pro  3., 4. a 5. ročník! VÝUKA JE KAŽDÝ DEN! 
STEJNÉ ČASY VÝUKY JAKO NA PODZIM!
PF
Přibližný návrat žáků ze ŠJ; KONEC VÝUKY: 
1. a 2. ročník - 12:15 h; 11:20 h
3. a 4. ročník - 12:35 h; 12:00 h
5. ročník - 13:10 h; 12:15 h

 

INFORMACE PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE - 30. 11. - 17. 12. 

Upravený rozvrh - v systému ŠkolyOnline.

VSTUP do ŠKOLY od 6:30 hŽÁCI PŮJDOU ROVNOU do SVÉ TŘÍDY! 

ODPOLEDNÍ ŠD je do 16:00 h - pro 1. až 4. ročník! 

ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ pro 4. a 5. ročník NEBUDE! 

OBĚDY pro ŽÁKY 3., 4. a 5. ročníku JSOU PŘIHLÁŠENY!

KDO SE NEBUDE STRAVOVAT, MUSÍ SI ZAJISTIT ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ u VEDOUCÍ ŠJ!  

 

 

Oznámení pro zákonné zástupce

Obědy pro žáky 1. a 2. ročníku jsou hromadně přihlášeny! 

V týdnu od 23. 11. je stejný režim pro 1. a 2. ročník! 
Vstup do školy od 7:00 hodin; odpolední ŠD do 16:00 h! 
Výuka v aplikaci MS Teams v týdnu od 23. 11. 2020 pokračuje pro  3., 4. a 5. ročník! VÝUKA JE KAŽDÝ DEN! 

Výuka v aplikaci MS Teams v týdnu od 16. 11. 2020 je pouze pro 3., 4. a 5. ročník!

Výuka v aplikaci MS Teams v týdnu od 9. 11. 2020 je upravena! 

I. třída - žáci jsou rozděleni do skupin A a B. Výuka online ve stejné dny; časy: A 8:15 h; B 9:00 h.  

II. třída - výuka ve stejné dny i časy, ale ČTVRTEK NENÍ, je nahrazen PÁTKEM. 

III. třída - žáci jsou rozděleni do skupin A a B. Výuka online ve stejné dny; časy: A 10:00 h; B 11:00 h kromě v pátek - 10:45 h.  

IV. třída - beze změn. 

V. třída - změna POUZE ve ČTVRTEK - žáci rozděleni do skupin A a B. Čtvrteční časy: A 8:00 h; B 9:00 h. 

Od 3. 11. do 6. 11. 2020 byl spuštěn zkušební provoz MS Teams. Děkujeme za Váš přístup a trpělivost. 

Vážení rodiče, milí žáci,
distanční výuka bude na naší škole realizována v prostředí MS Teams od 3. 11. 2020.
Pro každého žáka již byly vygenerovány přihlašovací údaje ve tvaru první písmeno křestního jména + příjmení  @zsamslukavice.cz; vše bez diakritiky, malými písmeny.

Např. jnovak@zsamslukavice.cz (jméno žáka by bylo: Jan Novák)

Univerzální heslo pro všechny je Lukavice123. (je nutné zachovat velké písmeno a tečku!). Toto heslo je vhodné při prvním přihlášení změnit. V novém hesle je nutné zachovat velké písmeno a číslo.

Aplikaci MS Teams doporučujeme stáhnout do počítače nebo do mobilního zařízení.
V případě problémů kontaktujte ředitelku školy. 

BROŽURA - MS TEAMS ke stažení ZDE 

 

! UPOZORNĚNÍ ! 

VÝUKA  ZÁKLADNÍHO  PLAVÁNÍ  JE ZRUŠENA ! 

Roušky

 

Zprávy

první
ze 3
poslední

OŠETŘOVNÉ

Jak na ošetřovné od 12. 4. 2021? celý text

ostatní | 14. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

ZŠ - NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOLY - INFORMACE

Informace v příloze!
AKTUÁLNÍ INFORMACE BUDOU DOPLŇOVÁNY, SLEDUJTE WEB!
Obědy pro žáky jsou hromadně přihlášeny!
Ranní ŠD NEBUDE, odpolední ŠD - POUZE PRO ŽÁKY 1., 2. a 3. ročníku!
Bude upraven rozvrh hodin!
celý text

ostatní | 31. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

ZŠ - VÝUKA NA PLATFORMĚ MS TEAMS

Online výuka - 15. - 19. 3.; 22. - 26. 3.; 29. - 31. 3.; 6. - 9. 4. 2021.
Bližší informace v aktualitách. celý text

ostatní | 14. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
Oznámení pro zákonné zástupce

Uzavření ZŠ a MŠ

Rozhodnutím vlády je ZŠ i MŠ od 1. 3. 2021 UZAVŘENA!
Více informací v aktualitách ZŠ nebo MŠ. celý text

ostatní | 28. 2. 2021 | Autor: Uživatel Webu
Oznámení pro zákonné zástupce

ZŠ - METODICKÝ POKYN; UZAVŘENÍ ŠKOLY

Nošení respirátorů a roušek.
Uzavření školy od 22. 2. 2021.
Možné učivo - v aktualitách na hlavní stránce.
ZATÍM DO 2. 3. 2021! celý text

ostatní | 19. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

ZŠ - INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE - 22. - 26. 2. 2021

Přesnější informace v aktualitách, u třídních učitelek, vyučujících a v systému ŠKOLY ONLINE. celý text

ostatní | 19. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

ZŠ - 1. MÍSTO V PLZEŇSKÉM KRAJI

Recyklohraní - podzimní soutěž ve sběru vybitých baterií.
Naše škola obsadila 1. místo - GRATULUJEME a DĚKUJEME! celý text

ostatní | 15. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

ZŠ - INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE - 15. - 19. 2. 2021

Přesnější informace v aktualitách, u třídních učitelek, vyučujících a v systému ŠKOLY ONLINE. celý text

ostatní | 11. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

ZŠ - INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE - 8. - 12. 2. 2021

Přesnější informace v aktualitách, u třídních učitelek, vyučujících a v systému ŠKOLY ONLINE. celý text

ostatní | 3. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

ZŠ - INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE - 1. - 5. 2. 2021

Přesnější informace v aktualitách, u třídních učitelek a vyučujících. celý text

ostatní | 27. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

ZŠ - INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE - 25. - 28. 1. 2021

Přesnější informace v aktualitách, u třídních učitelek a vyučujících. celý text

ostatní | 19. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
Oznámení pro zákonné zástupce

ZŠ - OZNÁMENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

od 4. 1. 2021 - výuka ve škole pro 1. a 2. ročník
od 4. 1. 2021 - distanční výuka pro 3., 4. a 5. ročník - KAŽDÝ DEN! Stejné časy jako na podzim! celý text

ostatní | 30. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
PF

ZŠ a MŠ - PF

ZDRAVÝ, KLIDNÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2021. celý text

ostatní | 14. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

ZŠ - LUKAVÁČEK O VÁNOCÍCH

Přání a odkaz na videa.
Vše rovněž na ZÁLOŽCE ŠD - Zájmové vzdělávání.
celý text

ostatní | 14. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

ZŠ - SBĚR KAŠTANŮ a ŽALUDŮ

7. - 9. 12. 2020 - dávejte rovnou na školní zahradu k popelnicím.
Žáci předají lísteček s množstvím (v kilogramech) TU.

poznámka: Sušenou pomerančovou kůru zatím nenoste, termín bude vyhlášen v roce 2021. celý text

ostatní | 1. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

ZŠ - INFORMACE PRO ŽÁKY a ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE - 30. 11. - 17. 12. 2020

VSTUP do ŠKOLY od 6:30 h; ŽÁCI PŮJDOU ROVNOU do SVÉ TŘÍDY! 
ODPOLEDNÍ ŠD je do 16:00 h - pro 1. až 4. ročník! 
ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ pro 4. a 5. ročník NEBUDE! 
OBĚDY pro ŽÁKY 3., 4. a 5. ročníku JSOU PŘIHLÁŠENY!
KDO SE NEBUDE STRAVOVAT, MUSÍ SI ZAJISTIT ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ u VEDOUCÍ ŠJ! 
Přibližný návrat žáků ze ŠJ: 
1. a 2. ročník - 12:15 h 
3. a 4. ročník - 12:35 h 
5. ročník - 13:10 h  celý text

ostatní | 25. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznámení pro zákonné zástupce

ZŠ - OZNÁMENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

OD 18. 11. - výuka ve škole pro 1. a 2. ročník; vstup do školy od 7:00 h.
3., 4. a 5. ročník - pokračuje distanční výuka.
Stejný režim je i v týdnu od 23. 11. celý text

ostatní | 12. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznámení pro zákonné zástupce

ZŠ - UZAVŘENÍ ŠKOLY

V týdnu od 2. 11. 2020 pokračuje uzavření základní školy. celý text

ostatní | 30. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

ZŠ - INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE V PROSTŘEDÍ MS TEAMS

Vážení rodiče, milí žáci,
distanční výuka bude na naší škole realizována v prostředí MS Teams od 3. 11. 2020.
Pro každého žáka již byly vygenerovány přihlašovací údaje ve tvaru první písmeno křestního jména + příjmení @zsamslukavice.cz. Vše je bez diakritiky, malými písmeny.

Např. jnovak@zsamslukavice.cz (jméno žáka by bylo: Jan Novák)

Univerzální heslo pro všechny je Lukavice123. (je nutné zachovat velké písmeno a tečku!). Toto heslo je vhodné při prvním přihlášení změnit. V novém hesle je nutné zachovat velké písmeno a číslo.

Aplikaci MS Teams doporučujeme stáhnout do počítače nebo do mobilního zařízení.

V případě problémů kontaktujte ředitelku školy. celý text

ostatní | 29. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

ZŠ - INFORMACE - I. a V. TŘÍDA

Zákonní zástupci I. a V. třídy mohou již plně využívat ŠKOLU ONLINE (včetně omlouvání absence, omluvenek). Také mohou využívat pracovní email třídních učitelek - viz záložka Zaměstnanci školy. celý text

ostatní | 27. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

ZŠ - JAK NA OŠETŘOVNÉ V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY?

Informace o ošetřovném.
celý text

ostatní | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Uzavření ZŠ

ZŠ - UZAVŘENÍ ŠKOLY

od 14. 10. 2020 celý text

ostatní | 13. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

ZŠ - PODZIMNÍ PRÁZDNINY PRODLOUŽENÉ O DVA DNY

Podzimní prázdniny jsou prodlouženy: 26. - 30. 10. celý text

ostatní | 8. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

ZŠ - ZRUŠENÍ VÝUKY ZÁKLADNÍHO PLAVÁNÍ

OD 9. 10. 2020 JE DOČASNĚ ZRUŠENA VÝUKA ZÁKLADNÍHO PLAVÁNÍ!
OD 12. 10. 2020 VÝUKA DLE PŮVODNÍHO ROZVRHU HODIN.
celý text

ostatní | 8. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

KROUŽKY - POSUNUTÝ ZAČÁTEK NA NEURČITO

Zahájení kroužků - zatím odloženo na neurčito. celý text

ostatní | 21. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

PODĚKOVÁNÍ a INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

DĚKUJEME, ŽE RESPEKTUJETE NAŘÍZENÍ O NOŠENÍ ROUŠEK. ZÁROVEŇ VÁS PROSÍME O SDĚLENÍ, POKUD JE VE VAŠEM BLÍZKÉM OKOLÍ VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19, POPŘ. VY OSOBNĚ ČEKÁTE NA VÝSLEDKY TESTŮ NA TOTO ONEMOCNĚNÍ. VČASNÝM NAHLÁŠENÍM ŘEDITELCE ŠKOLY NA TELEFONNÍM ČÍSLE 739 024 080 (STAČÍ I SMS ZPRÁVOU S  PODPISEM).
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI. 
celý text

ostatní | 13. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Roušky

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE - ZŠ

od 2. 9. 2020/10. 9. 2020 celý text

ostatní | 31. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
1. týden školního roku 2020/2021

Organizace 1. týdne školního roku 2020/2021

1. - 4. 9. 2020 celý text

ostatní | 26. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Úřední hodiny o prázdninách

ÚŘEDNÍ DNY O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

Prázdninový provoz celý text

ostatní | 26. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

INFORMACE - BUDOUCÍ PRVŇÁČCI

Informace ke stažení zde. celý text

ostatní | 26. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
první
ze 3
poslední