skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

O naší škole

V letošním šk.roce 2015/2016 chodí do naší školy 63 žáků v 1.-5.ročníku, do 4 tříd. Ve škole pracují 6 pedagog. a 2 nepedagog. zaměstnanci. Škola má dobré vybavení v oblasti výpočetní techniky (počítačová učebna, notebooky pro žáky, interaktivní tabule ve všech třídách) a výukového softwaru. Žáci jej využívají nejen při výuce, ale i mimo ni. V rámci vyučování realizujeme každoročně celou řadu projektů (Čertí škola, Halloweenské strašení, Velikonoce,  ... ). Angličtinu  vyučujeme již od 1. třídy.Základní škola Dolní Lukavice

Součástí jsou i 2 oddělení školní družiny s provozem do 16,00 hodin. V odpoledních hodinách mohou děti navštěvovat některý z kroužků: 

 

 

 

Hudební(Lukaváček),Kuchtík,Zumbaí,Sportovní hry a Dramatický kroužek. Pořádáme i různé mimoškolní akce (Drakiáda, Zahradní slavnost s přespáním ve škole, besídky a vystoupení pro veřejnost... ).

Od 3.9.2007 probíhá  výuka dle nového ŠVP, který je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Ve školním roce 2012/2013 proběhla inspekce ČŠI, škola byla ohodnocena jako velmi dobrá. Celkovou zprávu lze najít na webových stránkách ČŠI či u nás v ZŠ. 

VÝHODY MALOTŘÍDNÍ ŠKOLY (léty ověřené) : 

  • ve škole vládne téměř rodinná atmosféra, pro děti méně stresující prostředí než ve velké škole
  • proti možnému ubližování mezi dětmi, případné šikaně, lze včas zasáhnout
  • při spojení ročníků pomáhají starší děti mladším spolužákům; učí se pracovat samostatně, což je velká výhoda pro pozdější studium
  • škola je více otevřená vůči rodičům, veřejnosti; škola dobře spolupracuje s OÚ
  • škola dobře spolupracuje s MŠ; návštěvy dětí z MŠ v ZŠ a naopak, mimoškolní akce

Základní a mateřská škola Dolní Lukavice, příspěvková organizace

Dolní Lukavice 56, 334 44 Dolní Lukavice


Copyright TechUp, s.r.o. © 2019. All Rights Reserved.

Vstup do administrace